• OČNÍ ORDINACE V PLZNI

    OČNÍ ORDINACE V PLZNI

    moderní ordinace, individuální přístup, dlouholetá praxe, profesionální vyšetření a péče
  • OČNÍ ORDINACE V PLZNI

    OČNÍ ORDINACE V PLZNI

  • 1
  • 2

Běžné oční vady

Nejčastější oční vady u dětí jsou dioptrické refrakční vady

Projevují se problémy při hře, v odhadu vzdáleností, narážením do předmětů, neschopností odlišit tvary, hračky, vzít je z podložky apod. Podezření vysloví zpravidla rodiče na základě pozorování, měli by upozornit na tento problém dětského lékaře. Další možností je zjištění pediatra v rámci preventivních lékařských prohlídek. Následovat by mělo vyšetření u očního dětského specialisty, který potvrdí, nebo vyloučí oční postižení a doporučí případně brýlovou, či jinou korekci a další návrh léčby.

Existují tři různé refrakční vady:

- krátkozrakost (oko nevidí ostře do dálky)
- dalekozrakost ( oko nevidí ostře do blízka)
- astigmatismus (neostré vidění do dálky i do blízka díky nepravidelnému zakřivení rohovky).

Neléčená vada, zejména ta jednostranná, může vést ke vzniku tupozrakosti.

Tupozrakost (amblyopie) neboli „lazy eye" – líné oko

- tupozrakost je funkční porucha zrakové ostrosti, která vzniká v útlém dětství nejčastěji v důsledku šilhání, vysoké refrakční vady nebo anisometropie (tj. vyššího dioptrického rozdílu mezi očima), nebo jiných očních onemocnění (např. vrozený šedý zákal apod.). Dědičný faktor nelze vyloučit, u postižených dětí
- děti s předpokladem dědičnosti zrakových vad – pokud matka či otec dítěte šilhá či má dioptrickou vadu, pak pravděpodobně bude touto zrakovou vadou postiženo i jejich dítě
- dětí s vyšší dioptrickou vadou, po šedém zákalu, úrazu oka apod.
Zrakové funkce dítěte se vyvíjejí do šesti až osmi let věku a jakákoli překážka normálního fungování oka v útlém dětství, může toto oko trvale funkčně oslabit. "V praxi to znamená, že tupozraké oko nedokáže ani s nejlepšími korekčními pomůckami (brýlemi či kontaktními čočkami) dosahovat takové zrakové ostrosti jako oko zdravé.

Tupozrakost se dá léčit. Nezbytné je však začít s léčbou včas. Pro co nejlepší výsledky je vhodné přistoupit k léčbě co nejdříve, od kojeneckého věku. Brýle a okluzi je třeba chápat jako léčebné pomůcky. U starších dětí se funkce zrakových center již těžko ovlivňuje, v deseti letech je vývoj zrakových funkcí ukončen a naděje na zlepšení je minimální, takže tupozrakost se stane trvalým, léčebně velmi těžko ovlivnitelným stavem.

Jak se tupozrakost projevuje?

Tato oční vada není pouhým okem rozpoznatelná. Dítě dokonce nemusí mít žádné viditelné potíže. Mozek sice postižené oko nepoužívá a zpracovává obraz pouze ze zdravého oka, ale dítě si to neuvědomuje a podněty z tupozrakého oka mu nijak nechybí. Ztrácí se schopnost hloubkového vidění. Dítě těžko odhaduje vzdálenosti a špatně se orientuje, což má za následek zakopávání, narážení do nábytku, neohrabanost a problémy při hraní některých her apod. U dítěte postiženého tupozrakostí si můžete všimnout častého naklánění hlavy do strany, přivírání a mhouření jednoho oka. Pokud máte pochybnosti o některých z příznaků, raději konzultujte problém s lékařem. Pro odstranění této vady a zajištění správného vidění je skutečně nezbytné zahájit léčbu včas.

Tupozrakost a možnosti řešení

Léčba tupozrakosti je pouze konzervativní. Léčba je vždy individuální a je nutné ji provádět pod pravidelným a odborným dohledem dětského očního lékaře a ortoptisty. Podmínkou pro úspěšné vyléčení tupozrakosti je včasná diagnostika. Choďte na pravidelné preventivní prohlídky, jestliže dítě šilhá (chvilkové šilhání a šilhání jedním okem do 6 měsíců života je zcela běžné), objednejte se ke svému dětskému očnímu lékaři co nejdříve.

Prvním krokem léčby je odstranění všech příčin, které se na tupozrakosti podílejí:
* brýlová korekce: dítě dostane dioptrické brýle za účelem správné a přesné korekce dioptrické vady.
* operace šedého zákalu či strabismu (šilhání).
* okluze: dítěti je na několik hodin denně zakrýváno zdravé oko tak, aby postižené oko bylo nuceno pracovat.
Vzhledem k tomu, že postižené dítě nemocné oko nepoužívá, je nutné donutit ho znovu k činnosti. Aby mozek stále nepracoval jen s obrazem ze zdravého oka, zdravé oko se zakrývá a tak vyřadí z činnosti. Nemocné oko je pak nuceno zpracovávat veškeré zrakové vjemy. K zakrývání se používají oční náplasti, kontaktní čočky nebo okluzor na brýlích před zdravým okem.

Kromě toho jsou pro úspěšné vyřešení problému důležitá tzv. ortopticko - pleoptická cvičení. Cvičení maximálně využívá hravost a fantazii dítěte a soustředí se na vnímání světelných podnětů, rozvoj barevného cítění, lepší prostorovou orientaci a zlepšení zrakově motorické orientace atd. Léčení tupozrakosti trvá poměrně dlouhou dobu, cvičení se dítě věnuje jak v ordinaci, tak v domácím prostředí formou různých aktivit a her, během kterých maximálně zapojuje nemocné oko. Předpokladem úspěchu je proto důsledná spolupráce rodičů s lékaři. Úspěchu lze však dosáhnout jen v případě, že se s léčbou začne co nejdříve, kdy lze vývoj zrakových center ještě ovlivnit. Obnova zrakových funkcí je s přibývajícím věkem pomalejší léčba nemusí být úspěšná.

V dospělosti je vada neřešitelná – postižený používá jen jedno oko, vidění může být zamlžené a člověk nemá schopnost prostorového vidění. Postižení zraku tak negativně zasahuje do života, značné omezuje běžné každodenní činnosti, ovlivňuje zájmy, sportovní aktivity a profesní život, neboť některá zaměstnání tupozraký člověk vykonávat nemůže.

Šilhání (strabismus)

Vzniká nejčastěji v důsledku vrozené nebo získané poruchy vidění oka, nebo funkce okohybných svalů. K vychýlení osy oka dochází jedno či oboustranně, podle stupně postižení vidění. U každého pacienta s tímto problémem je nutné provést specializované strabologické vyšetření. Postavení očí souvisí s dioptrickými vadami.

Presbyopie u dospělých

Presbyopie je vada, která se začíná projevovat kolem 40. roku života. Je způsobená snížením pružnosti oční čočky. Čočka se nemůže potřebně vyklenout a tím zaostřit na blízké předměty. Toto způsobuje problémy především při čtení a práci na blízkou vzdálenost. Presbyopie se projevuje především prodloužením čtecí vzdálenosti (tzv. krátké ruce). Tato oční vada se upravuje plusovým přídavkem do blízka Pro korekci presbyopie existuje více druhů brýlových čoček v závislosti na kombinaci s jinými očními vadami (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a na požadavcích pro práci do blízka.