MUDr. Martina Řezáčková

MUDr. Martina Řezáčková

       Univerzitní vzdělání:
1989 - ukončení LF UK Plzeň

Atestace:
1993 - specializace I. st. v oftalmologii
2003 - specializace II. st. v oftalmologii

Licence:
1993 - licence ČLK pro obor oftalmologie
2006 - Funkční licence F020: Vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění

Přehled praxe:
1991 - 1996 OÚNZ Plzeň jih
1996 - 2001 Oční klinika Plzeň
2001 - současnost - soukromá Oční ordinace pro děti a dospělé MUDr. Topinkové, Plzeň

Stáže:
1992 - školení v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v oboru kontaktologie
1998 - dětská oftalmologie Oční klinika FN Motol
1999 - školení ve strabologii Ostrava