Šárka Hasnedlová

Šárka Hasnedlová – vedoucí oční optiky, optometristka

hasnedlova      Vzdělání:
1980 – ukončení 4letého maturitního studia v oboru Všeobecná zdravotní sestra
1980-1982 – maturitní nástavbové studium, obor Oční optik
1996 – pomaturitní specializační studium, obor Optometrie
Praxe:
do r. 1987 – státní podnik Oční optika v Plzni, později Brno - oční optičk
1993-2000 – soukromá oční optika Mgr. Ždánský v Brně – optometristka
2000-2007 – soukromá oční optika Karel Neumann v Plzni – optometristka
2007-2011 – oční optika DIOPTRA v Plzni – oční optička
2011-současnost – soukromá oční optika OFITOP s.r.o. - oční optička, optomeristka, vedoucí optiky